Новини

Факторинг; продаж кредитних та інших зобовязань

Доказами переходу прав у зобовяязанні є правочини (договори і т.д.) про перехід прав у зобовяязанні, котрі визначають усі істостні умови договору факторингу:

-        Найменування Фактора, Постачальника, їх юридичні реквізити;

-        Сума відступленої грошової вимоги;

-        Строк фінансування, що надається Постачальнику;

-        Предмет Договору факторингу;

-        Найменування Дебітора;

-        Номер та дата Контракту, укладеного між Постачальником та Дебітором;

-        Форма факторингу;

-        Умови платежу;

-        Розмір оплати;

-        Зобов’язання Фактора та Постачальника.