Новини

Народні та присяжні засідателі в третейському процесі.

Наказом головного управління юстиції у Волинській області Про відмову в реєстрації в новій редакції Положення, Регламенту та списку третейских суддів від 29.01.2013 року №12/10 Відповідно до ст. 9 Закону України «Про третейські суди» - відмовлено в реєстрації в новій редакції Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правозахисний форум» (регламент з виправленнями викладено в документах).

Основним мотивом відмови стало доповнення Регламенту нормами, котрі вводять до третейського процесу інститут народних та присяжних засідателів.

Вказаний наказ оскаржено до окружного суду. З підстав нераціональності спору із юстицією з приводу механізмів на котрі в держави фактично відсутній будь-який вплив та в першу чергу в силу реальних обставин - Асоціація не брала участі в судових засіданнях у наслідок чого позов залишено без розгляду.