Кабінет партнерів

1 з 3

Про асоціацію

     Асоціація «Правозахисний форум» є юридичною особою, що створюється і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України (зокрема, частини 2, статті 120 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV), а також Рішенням Загальних Зборів Членів Асоціації «Правозахисний форум» від 25.01.2007 року №1,  Статутом та усіма відповідно прийнятими внутрішніми положеннями і правилами Асоціації. Асоціація утворюється, як договірне об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством.

      Асоціація є відкритим добровільним об'єднанням юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які в установленому законом порядку здійснюють господарську діяльність.

        Метою Асоціації є постійна координація господарської діяльності з таких питань:

— забезпечення технічної інформації та освіти учасників Асоціації в частині організаційно-правової роботи, спрямованої  на  правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів підприємствами їх управлінням, працівниками;

— захисту інтересів Членів асоціації, інших осіб від порушення їх прав та інтересів органами влади, місцевого самоврядування, суб’єктами що займають монопольне становище на ринку іншими особами.

        Координація діяльності учасників здійснюється без права Асоціації — вирішального впливу на господарську діяльність Членів, втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.      

      Метою створення Асоціації не є здійснення будь-яких узгоджених дій, що обмежать конкуренцію між учасниками Асоціації зокрема, узгоджених дій, які стосуються: цін, товарів, кредитних договорів, призначення єдиного агента з продажу, покупців, територій впливу.

        Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів щодо спільної підприємницької діяльності не здійснює контролю або управління.     

        При Асоціації у встановленому законодавством порядку створено Постійно діючий третейський суд.

       Асоціація не використовує найманої праці, а організовує співпрацю фахівців в галузі права на договірних засадах.

       Постійними партнерами Асоціації є: адвокат Богонос Ігор Михайлович, приватний нотаріус Кудим Роман Анатолійович, голова асоціації правозахисник та арбітражний керуючий Корольчук Юрій Миколайович, юрист Колюсь Назарій Леонтійович.

Діяльність

Відгуки і коментарі

Додати свій відгук